Confidentialitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ informem que les dades personals que ens subministri a través del portal www.mestralmenorca.com , via telefònica , o per correu electrònic seran tractats de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de Ricardo Recasens Carrasco ( NIF 41498724P ) . Les seves dades personals seran utilitzades per atendre la seva petició d’informació, la gestió i prestació dels serveis oferts per Mestral lloguer d’embarcacions .

Així mateix , l’informem que pot exercir els drets d’ accés , rectificació , cancel · lació i oposició d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal , enviant una carta juntament amb la fotocòpia del seu DNI , a la següent adreça : Ricardo Recasens Carrasco , Passeig d’es Moll , 46-48 , 07760 Ciutadella de Menorca .

Les dades sol · licitades a l’Usuari mitjançant formularis indicats amb un asterisc ( * ) seran les estrictament necessàries per a poder proporcionar-li el servei o per poder posar-se en contacte amb l’Usuari . En cap cas , el fet de no proporcionar més dades que les estrictament necessàries suposarà una minva en la qualitat del servei .

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos . L’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici , directe o indirecte , que pogués ocasionar a Mestral lloguer d’embarcacions o qualsevol tercer , a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses , inexactes , incompletes o no actualitzades . En el cas que l’Usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió , informar del que estableix la present política de privacitat, sent l’únic responsable de la seva inclusió .