Condicions d’ús

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB MESTRALMENORCA.COM
El lloc web www.mestralmenorca.com és propietat de portciutadella charter sl (d’ara endavant, portciutadella charter sl), amb domicili a efectes de notificacions a Passeig d’es Moll, 46-48 Ciutadella de Menorca, CIF núm. B009936378, i adreça de correu electrònic mestral14@gmail.com, ia través del mateix es proporciona informació sobre les seves activitats i/o serveis.
L’accés i ús del lloc web atribueix al que el realitza la condició d’usuari i implica l’acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents condicions generals, vigents en el moment del
accés. Si l’usuari no comprengués totalment aquestes condicions d’ús o no hi estigués d’acord, s’haurà d’abstenir d’utilitzar i operar a través d’aquest lloc web.
Les presents condicions generals regeixen  l’ús del lloc web de portciutadella charter sl per part dels usuaris que accedeixin i/o naveguin per www.mestralmenorca.com i també per a la contractació de serveis a la nostra oficina a Passeig d’es Moll 46-48.

Aquestes condicions generals s’exposen a totes i cadascuna de les pàgines del lloc web mestralmenorca.com, perquè els usuaris puguin llegir-les, imprimir-les i arxivar-les.

CONTRACTACIÓ DE SERVICIS.

Portciutadella charter SL, tant a la seva web mestralmenorca.com com a la seva oficina física a Passeig d’es Moll 46-48 actua com a proveïdor d’activitats locals. Actuem com a agent comercial daquests proveïdors. Les descripcions, fotografies i altres continguts de les activitats les proporcionen els proveïdors respectius.  Per tant, no tenim cap influència directa sobre aquest contingut.

El contracte per a la prestació de lactivitat se celebra exclusivament entre vostè i el proveïdor. Quan el pagament es realitza en línia, es duu a terme a través de les plataforma de reserves en línia “Turitop”, que utilitza un sistema de pagament segur xifrat.  La confirmació de la reserva es fa mitjançant un correu electrònic del proveïdor. Quan compra una activitat ja sigui a la web mestralmenorca.com oa l’oficina física a Passeig d’es Moll 46-48  està comprant directament al proveïdor, i ha d’acceptar les condicions de contractació de serveis que apareixen durant el procés de contractació del servei.

Portciutadella charter SL, en la seva actuació d’intermediari comercial, es desvincula de qualsevol responsabilitat sobre el funcionament, legalitat, actuació i qualsevol altra responsabilitat que poguessin iniciar l’usuari o qualsevol altra entitat sobre l’empresa proveïdora dels serveis contractats, acceptant l’usuari en contractar el servei ja sigui a la pàgina web oa l’oficina física aquesta desvinculació.


CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS.
La utilització del lloc web de portciutadella charter sl és gratuïta i no requereix el registre previ de l’usuari. En aquells casos que l’accés i/o ús de determinats serveis i/o continguts requerissin el registre o subscripció dels usuaris, caldrà que aquests acceptin prèviament la corresponent Política de Privadesa i les Condicions Generals específiques, no sent possible l’accés als mateixos sense aquesta acceptació.
Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, l’usuari es compromet a fer un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin drets o interessos de tercers (dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.), o la normativa vigent.
portciutadella charter sl prohibeix expressament:
Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix, per qualsevol mitjà, qualsevol tipus de dany als sistemes de portciutadella charter sl oa tercers.
Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (spamming) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing).
L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els continguts o informació i/o els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei ia respectar en tot
moment les presents condicions generals.
portciutadella charter sl podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al vostre lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe oa les presents condicions generals.
CONTINGUTS.
Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per portciutadella charter sl, utilitzant fonts internes i externes (els seus col·laboradors), de manera que portciutadella charter sl únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
Portciutadella charter sl es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al vostre lloc web. portciutadella charter sl no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin al lloc web.
A més, a través del lloc web mestralmenorca.com, es poden posar a disposició dels usuaris, serveis gratuïts i/o de pagament oferts per tercers aliens, els quals es regiran per les condicions
particulars dels serveis esmentats. portciutadella charter sl no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exonerat
de qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar de la manca d’exactitud d’aquests continguts i serveis.
Aquells continguts -tant gràfics com escrits- elaborats i inclosos pels usuaris, a través de col·laboracions o mitjançant la introducció voluntària dels mateixos, bé directament o indirectament -através d’enllaços o links-, són de responsabilitat exclusiva dels mateixos usuaris, quedant expressament exempt portciutadella charter sl de tota responsabilitat.
L’usuari que introdueixi qualsevol contingut al lloc web mestralmenorca.com manifesta l’absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tota mena de responsabilitat que es pugui derivar d’aquests continguts.
L’usuari també es fa responsable de les opinions introduïdes al xat i fòrums posats a la vostra disposició, si escau, a través del lloc web. portciutadella charter sl no serà responsable en cap cas
de les opinions abocades en els fòrums esmentats i podrà retirar aquests continguts i/o impedir l’accés als usuaris que vulnerin la legalitat vigent, així com posar en coneixement de jutjats i
Tribunals els fets que siguin constitutius d’algun tipus d’il·lícit penal o civil.
RESPONSABILITAT.
Portciutadella charter sl en cap cas serà responsable de:
Les fallades i incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
De la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o tercers poguessin ocasionar al lloc web.
De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers al lloc web, bé directament, bé a través d’enllaços o links.
Portciutadella charter sl es reserva el dret a suspendre l’accés sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de la responsabilitat efectiva dels
danys que poguessin produir-se.
Portciutadella charter sl col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent les incidències anteriorment indicades en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats
constitueixin qualsevol tipus dactivitat il·lícita.
DRETS D’AUTOR
Els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web mestralmenorca.com està plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció,
comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, llevat del consentiment exprés de portciutadella charter sl.
Portciutadella charter sl pot utilitzar fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts i establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim
titular dels drets d’autor de les informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació dels continguts esmentats.
Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la vostra disposició al lloc web són propietat de l’usuari, qui afirma en enviar-los la seva llegítima
autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al portciutadella charter sl.
JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE
Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els jutjats de
Ciutadella de Menorca, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
MISCELANEA.

L´idioma d´aquest lloc web és el castellà. Qualsevol confusió o dubte que es pogués produir per les traduccions publicades en altres idiomes es resoldrà sempre a favor de l’original publicat en castellà.
La declaració de nul·litat d’alguna o algunes de les clàusules d’aquestes Condicions no perjudica la validesa de les restants, que romanen vigents. portciutadella charter sl podrà no exercitar-ne algun de
els drets i facultats conferits en aquest document aquestes Condicions el que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests, excepte reconeixement exprés per part de portciutadella charter sl.
Aquestes Condicions Generals podran ser modificades per portciutadella charter sl quan així ho consideri oportú. La modificació tindrà efectes des de l’endemà de la data de la publicació.